VIZIR COVID 19

Pandemija COVID-19 bolesti dovela je do velike potražnje za zaštitnom medicinskom opremom, koju je zbog toga na tržištima širom svijeta izuzetno teško nabaviti. Kako bi pomogli, prvenstveno zdravstvenim radnicima, a onda i ostalim, inžinjeri firme Koala Paintings odlučili su razviti vizir koji ima funkciju zaštite lica i očiju.

Proizvod je testiran po standardu EN 166:2001, te ispunjava osnovne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve Uredbe PSA (EU) 2016/425. Vizir se sastoji iz materijala koji se mogu čistiti sa tečnošću sa najmanje 75% alkohola.