Tampon i sito štampa

TAMPON I SITO ŠTAMPA – Tampon print je tehnika dubokog printa sa indirektnim otiskivanjem gdje pomoću gumenog tampona prenosimo boju sa print forme, klišea, na željeni predmet. Odjel raspolaže sa 40 mašina. Ovisno ozahtjevima, u mogućnosti smo da odradimo printeve od jedne do 10 boja.

• Dnevni kapacitet do 160.000 printova dnevno.