Ultrazvučno varenje

ULTRAZVUČNO VARENJE – Ultrazvukom se mogu variti plastični dijelovi, te utiskivati plastični dijelovi u metalne dijelove i obrnuto. Odjel raspolaže sa 19 različitih mašina. Ovisno o zahtjevima, u mogućnosti smo izraditi i izvršne alate za ultrazvučne zavarivače.

• Dnevno zavarimo više od 76.000 dijelova.