POGON ZA PROIZVODNJU MEDICINSKIH MASKI

U cilju povećanja posla, unapređenja usluga, kao i zadržavanje određenog broja radnih mjesta, firma Koala Paintings d.o.o.
otvorila je pogon za proizvodnju jednokratnih medicinskih maski. Pogon obuhvata prostor i mašine koji u potpunosti ispunjavaju sve zahtjeve za razvoj, proizvodnju i prodaju medicinskih sredstava (medicinska maska za lice).

Firma posjeduje certifikat ISO 13485:2016 kojim se potvrđuje da su Medicinski uređaji – Sistem Menadžmenta Kvalitetom odobreni od PCA Certifikacije, pri čemu važenje certifikata zavisi od održavanja predmetnog sistema upravljanja društva u skladu sa međunarodnim kriterijumima za akreditaciju.
U pogonu trenutno radi 8 radnika, a kapacitet proizvodnje jedne smjene je oko 20 hiljada zaštitnih maski. Shodno potrebama tržišta, pogon trenutno radi u dvije smjene. U slučaju da se potrebe za zaštitnim maskama povećaju, proizvodnja se može prilagoditi radu u tri smjene.